قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

لازم به ذکر است که قانون اساسی درج شده در این سایت بصورت کامل و بدون هیچگونه دخل و تصرف از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران وارد شده است